G-RZ80K2KM34

 

Dagbog fra Svinø, næsten færdig!

Stort tillykke til Benedikte Holm, som har oversat næsten hele  sin tipoldefars dagbog fra Svinø. 

Men du har stadig 3 år til gode: 1872, 1873, og 1874. Glæd dig.

Glæd jer også over over Benediktes informative forord.

Tryk på linket og læs!https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/100214/doc/Dagbog.pdf

 

 


 

Læs Nyhedsbrevet 2022 her

Nyhedsbrevet omdeles i Køng og Svinø Sogn 


 

OBS! OBS!

I 2019 skiftede arkivet bank og fik dermed nyt kontonummer, som blev angivet på bagsiden af Nyhedsbrev 2020.

I 2021 kan vi se, at kontingentindbetalinger til Støtteforeningen desværre er faldet markant.

Måske fordi det gamle kontonummer stadig blev/bliver brugt? 

Vi håber, I stadig har lyst til at støtte op om arkivet med kr. 50 om året pr. person (fra januar til januar)

NYT KONTONUMMER SIDEN 2019: 9819-2540155502

 

 


 

Arkivernes Dag i Køng Sognearkiv 2021

Lørdag den 13. november kl. 10-14

”Kom en tur til Sallerup”

I år har arkivet sat fokus på Sallerup, et spændende og broget område i Køng Sogn. Her er mange gode historier at fortælle. Sallerup gade var i sin tid en driftig gade med bl.a. smedjer, brugs, tømrerfirma, vognmandsforretning og skole, som arkivet viser billeder af. Nogle bygninger er forsvundet, mens andre som Erik Frederiksens Vognmandsforretning har ligget her i generationer og stadig er i fuld gang. Sallerup skole ligger her også, men skolen er nedlagt og er nu en smukt restaureret privatbolig.

Den utrolige historie om fiskefarsfabrikken i Sallerup er selvfølgelig også med på udstillingen

Sallerup er også kendt for fiskerne ved Sallerup Strand. Billedet er af Fjordgårdsvej 15 fra 1953, hvor man også holdt mink! Andre billeder viser bl.a. de primitive boliger i skrænten ved stranden, og hvordan fangsten blev købt op eller transporteret til Næstved i kurv og til fods. De store sociale forskelle i Sallerup kan aflæses i billederne af den lille herregård, Sallerupgård, som vi har sat  over for Spånhuset ved Avnø Strand.

Vi glæder os til at se dig den 13. november kl. 10-14. Vi byder på kaffe, og vi bliver meget glade, hvis du kan supplere med billeder og historier fra Sallerup. På gensyn. 


 

Arkivernes Dag 2019 om Kostræde Banker

Det var en dejlig dag, hvor folk myldrede ind fra starten af.

Arkivet siger tak til alle, der hjalp os med billeder og historier.


 

 

 Køng Marked den 12. maj 

Tak for en dejlig dag med stor interesse for Arkivet og de mange mapper


Læs Nyhedsbrev 2019 her


 

 

Arkivernes Dag 2018 satte fokus på 12 år med Arkivernes Dag.

Vi viste mapperne med materialet fra udstillingerne gennem årene.

Du kan altid se mapperne i arkivet. 

Du kan læse om emnerne gennem årene i Nyhedsbrevet 2019.


Arkivernes Dag 2017 handlede i Køng Sognearkiv om Svinø. Vi viste udviklingen på Svinø fra Jættestuer over udskiftningen til nutidens sommerhusudstykning.

 

Se flere billeder fra dagen i Galleriet


 

 

 

Arkivet havde en god dag på Køng Marked søndag den 21. maj. Vi havde besøg af mange menneker både lokale og udensogns. Og vi fik mange nye oplysninger og arkivalier. Tak for det!

Se flere billeder her

 

 


 

 

Gi' det videre - indsamling af erindringer i 2017

2017 sætter fokus på historien i Danmark på mange måder. De danske arkiver bidrager ved at indsamle erindringer. Køng Sognearkiv er også med i denne indsamling, som du kan læse meget mere om ved at trykke på linket: http://www.givdetvidere2017.dk/

 


 

 

Læs Nyhedsbrev 2017 her

 

Rettelse til Nyhedsbrev 2017

Oluf Christensen på billedet s. 7 er ikke Max Dybsø Rasmussens far, men derimod hans morfar.

 


 

Arkivernes Dag 2016 om Lege og Legetøj

Det var en dejlig dag, hvor det myldrede ind med gæster i alle aldre.

De ældre udvekslede minder og forklarede de undrende børn om legetøjet fra gamle dage.

Se flere billeder her

 

 


 

 

 

 

Se billeder fra Arkivernes Dag 2015

i galleriet

 


Henning Lisse fortæller om mennesker og huse i Køng 1950/60. Gå en spændende tur

gennem byen sammen med ham.

Læs hele historien her


 

Ny og større udgave af Dagbog fra Svinø

Arkivet havde i sommeren 2013 besøg af Benedikte Holm fra Ribe. Benedikte Holm er tipoldebarn af Rasmus Christensen, som var gårdejer på Svinø. Fra 1868 til 1874 drev han "Bygården". Igennem årene skrev han dagbog i "Holsts Lomme- og Noteringskalender for Landmænd" - med gotisk skrift. Dagbogen er fantastisk læsning, hvis man vil vide noget om livet på landet - både til hverdag og fest - for langt over 100 år siden.

Benedikte er i gang med det store arbejde at udskrive dagbøgerne og oversætte fra gotiske til latinske bogstaver. Benedikte arbejder sig støt og roligt gennem dagbøgerne og har netop sendt 87 sider til arkivet, som vi er meget glade for at kunne gøre tilgængelige for arkivets brugere. Du kan læse den ny udgave af dagbøgerne fra marts 1868 til slutningen af februar 1870 her.

Benedikte har tillige sendt en oversigt over gårde og gårdmænd, som levede på Svinø samtidig med Rasmus Christensen. Oversigten er en fin hjælp og supplement til dagbøgerne. Se oversigten her. 

Har du viden om Rasmus Christensen eller kommentarer til dagbogen, så skriv til arkivet, som vil formidle det videre til Benedikte Holm.


 

Arkivernes Dag lørdag den 8. november var en god dag i Køng Sognearkiv.

Vi viste udstillingen "Himmelskud" med luftfotos fra by og land i Køng Sogn. Folk myldrede ind fra kl.10 og blev til klokken var langt over 14. Snakken gik lystigt og spørgsmål og svar svirrede gennem luften. Viden om fortid og nutid mødtes i arkivet til glæde for alle - ikke mindst for arkivets medarbejdere, som takker for den fine respons på vores udstilling.


 

Læs Rasmus Willaing Locks artikel om Køng Sognearkiv i septembernummeret af OmSLAget her

Den 9. juli 2014 havde Køng Sognearkiv besøg af Rasmus Willaing Lock. Rasmus arbejder på Odense Stadsarkiv og er tillige medarbejder ved SLA's medlemsblad "OmSLAget".

Igennem en årrække har bladet portrætteret arkiver rundt om i Danmark. Nu syntes redaktionen, at det kunne være sjovt med et portræt af vores lille arkiv, og det var vi helt enige i.

Så Sanny Hansen, Jane Davidsen og Else Lützhøft brugte en eftermiddag på at vise Rasmus rundt og fortælle om arkivarbejdet i Køng Sognearkiv.


 

Den 4. juni 2014 havde arkivet besøg af arkivfolkene fra Tngsted/Systofte Arkiv på Falster. Det blev en hyggelig dag sammen og med god udveksling af erfaringer fra arkivarbejdet.

Gruppen ankom om formiddagen og snakken gik hurtigt lystigt hen over kaffebordet. Vi fortalte om Køng Sognearkiv, hvad vi lavede og hvordan vi greb arkivarbejdet an.  Vi fortalte også lidt om sognets historie - selvfølgelig med fokus på Niels Ryberg. Derefter var det tid til at besøge kirken og bestige tårnet med den fantastiske udsigt over Køng Sogn. Nede igen gik vi tur ned ad Kirkevejen og gennem Køng til Spindeskolens Have, hvor vi spiste en dejlig frokost i det smukke vejr. Og så blev der lige fortalt det sidste om Køng på tilbagevejen til arkivet.

En rigtig gode idé at besøge hinandens arkiver, så nu venter vi spændt på en invitation fra Tingsted/Systofte Arkiv smiley


 

 

Sognearkivet havde en dejlig dag på Køng Marked søndag den 18. maj. Mange gæster besøgte vores stand, så vores billeder og fik en hyggelig snak.

Se billeder fra dagen her


 

 

4. maj 2014

Mindelunden ved Svinø Kirke

Svend Erik Pedersen har sendt billeder fra højtideligheden den 4. maj i Mindelunden ved Svinø Kirke.

Køng Sognearkiv takker mange gange

 

 

 

 

 

 

 

Bogen Matadorer udkom i november 2013. Den indeholder tyve spændende historier om Matadorer i Sydøstdanmark.

De lokale arkiver har været i gang med at finde billeder og materialer frem og har været flittige til at skrive – om 19 mænd og 1 kvinde!

For Køng Sognearkiv har Else Lützhøft skrevet om Peter Christian Mølck – gæstgiver og bager af Køng.

Bogen kan købes i arkivet for kr. 149,-

Læs hele historien om Mølckerne i Køng

Arkivet har haft besøg af Jørn Duus, som er i gang med at skrive en bog om familien Mølck i flere generationer. Peter Christian Mølck og hans to sønner var driftige forretningsfolk i Køng gennem 40 år. De ejede Køng Kro, Køng Bageri og Køng Stolefabrik. I fortællinger fra Arkivet har vi allerede lagt en lille historie om familien Mølck ind samt billeder. Det er materiale, som vi også har modtaget fra Jørn Duus.

Nu kan vi supplere med hele historien om Mølckerne i Køng. Dels beskrivelsen af Peter Christian Mølcks snørklede vej til Køng dels barnebarnet Odas historie. Jørn Duus har nemlig velvilligt stillet 2 kapitler fra sin bog til rådighed for Køng Sognearkiv - og det er spændende læsning!

Klik selv ind og læs om Peter Christian Mølck her og læs Odas historie her.

Billedet viser tre generationer Mølck:

I midten Peter Christian Mølck. Til venstre sønnen Jørginius med hustruen Christiane. Til højre står Regnar Rasmussen og hans kommende hustru Oda, som er datter af Jørginius. Billedet er fra 1916 og taget i Lundby bag Jørginius's bageri Hans Christian Ove Andersens Autoværksted Bankevejen 45

 

Arkivet har haft besøg af Aksel og Jørgen Andersen. Deres farfar er Ove Andersen, som havde sit værksted på Bankevejen 45. Ove Andersen eller "Far Ove" eller "Rige Ove", som han også blev kaldt, boede der sammen med sin hustru Kirstine fra 1907 til 1951.

Aksel og Jørgens mor Mary født Nielsen drev købmandsforretningen over for værkstedet fra 1932 til ca. 1934.

På luftfotoet fra ca. 1945 kan man se værkstedet og købmandsforretningen på hver sin side af Bankevejen. Begge bygninger kan også i dag ses på Bankevejen.

Aase Nielsen har oplyst, at den unge mand på motorcykel er hendes bror Gerhardt Møller. Han er fotograferet 1933 foran købmandsforretningen på Bankevejen. Han sidder på Aksel og Jørgen Andersens fars motorcykel. Aksel og Jørgens far er Arne Christian Andersen, som boede på Kostræde Banker 1907-1933. 

Aase Nielsen har boet på Svinøvej 1 fra hun blev født i 1933 og til hun for kort tid siden flyttede til Bygaden 62 i Køng.

Aase Nielsen har også oplyst, at standeren foran købmandsbutikken er en petroleumstank. Vi undrede os også over, at der skulle være to benzintanke over for hinanden på bankevejen - men den ene var altså til petroleum. Arkivet takker Aase Nielsen mange gange for oplysningerne. 


Kurt Henriksens erindringer

I maj måned 2012 døde Kurt Henriksen, Bankevejen 9. Kurt Henriksen var en meget kendt og aktiv person i Køng Sogn, hvor han har boet hele sit liv. Arkivet har modtaget en stor mængde arkivalier efter Kurt Henriksen, bl.a. hans erindringer om livet som barn og ung. Arkivet har fået lov til at lægge historierne ud på hjemmesiden, så alle kan læse om livet i Køng Sogn for mange år siden. Du finder fortællingerne under menupunktet Fortællinger fra arkivet.

Den første historie handler om ålefangst på Dybsø Fjord, som du kan læse her.


 

Arkivet har mødt Claus Nyrop-Larsen på Avnø Naturcenter. Her studerede han ivrigt billedudstillingen fra Avnø Flyvestation - og det med god grund. Claus Nyrop-Larsen har nemlig ligget på sergentskolen på Avnø i foråret og sommeren 1966 og kunne derfor genkende mange ting og personer på de udstillede billeder.

Inden vi skiltes forærede Claus Nyrop-Larsen arkivet en kopi af sit eksamensbevis og sin karakterliste. Det var arkivet meget glad for.

Se eksamensbevis og karakterliste.


Kender du Schrøders Kompagni eller Schrøder?

Stig Fjord Nielsen har skrevet til Køng Sognearkiv om der er nogen, der kan hjælpe med oplysninger om Schrøders Kompagni.

Stig Fjord Nielsen skriver:

"Min far, Cyril Nielsen (1917-2001) gik i Køng Skole 1924-1931. Det var sikkert syv lange år, for han lærte hverken at læse eller skrive.

Når han skulle forklare, hvordan det kunne gå til, var historien, at han sad i Schrøders Kompagni. Jeg forestiller mig, at min far og Schrøder og nogle andre læreuvillige uantastede fik lov at sidde på de bagerste rækker - blot de kunne sidde nogenlunde stille.

Jeg har således ofte hørt om Schrøders kompagni, men ved ikke hvem Schrøder var - hvis han overhovedet eksisterede som person. Kan nogen hjælpe?"

    

     Arne Cyril Fjord Nielsen med sin mælkebil.

     Cyril kørte rundt med mælk til alle husstande

     i Køng samt Kostræde, Sallerup og Ring.

     Billedet er fra midten af 1950'erne.

     Læs Stig Fjord Nielsens fortælling om sin

     far og sin egen opvækst i Køng her.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk