G-RZ80K2KM34

Hvad laver man i Køng Sognearkiv?

Køng Sognearkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en stor mængde oplysninger om dit lokale område - om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere.

Arkivets primære opgave er at opbevare og registrere arkivalier fra Køng Sogn. Arkivalier er først og fremmest dokumenter og billeder. Indtil nu er registreringen foregået i hånden, men de sidste par år er vi tillige kommet langt med at registrere elektronisk på arkivdatabasen Arkibas.

Arkivarbejdet består også i at modtage arkivalier og informationer fra vores besøgende, ligesom vi bruger tid på at besvare forespørgsler til arkivet på telefon eller via mails.

Køng Sognearkiv arbejder også i felten, idet vi har sat os for at fotografere samtlige huse i sognet. Vi interviewer også de ældre i sognet, som kan fortælle, hvordan det var at leve og bo her i gamle dage.

Arkivet deltager i det årlige Køng Marked. Her stiller vi op med opslagstavler og mapper med gamle billeder. Vi har altid mange interesserede besøgende, og vi får mange nyttige informationer og løfter om arkivalier.

Køng Sognearkiv deltager også i den landsdækkende Arkivernes dag, som afholdes hvert år i november.

I 2007 lavede vi en stor udstilling med billeder af huse og mennesker før og nu i Køng Sogn. 

I 2008 var udstillingens tema "Forsvundne forretninger i Køng". Vi havde lavet en registrant over forretninger i Køng før 1950, og vi havde lavet en udstilling med billeder af mange af de forsvundne forretninger.

I 2009 lavede vi en udstilling om gårdene i Køng og på Svinø, hvor vi viste billeder og fortalte gårdenes historie.

I 2010 lavede vi en udstilling om Vejr og klima i Køng Sogn.

I 2011 lavede vi en udstilling, hvor vi viste gruppebilleder fra konfirmation, skole og idrætsliv.

I 2012 lavede vi en udstilling om alt på hjul i Køng gennem de sidste 100 år. Vi kaldte udstillingen "Det kører for Køng"

I 2013 lavede vi en udstilling, som vi kaldte "Portrætter og Livshistorier".

I 2014 Lavede vi en udstilling af luftfotos. Vi kaldte udstillingen "Køng set fra luften".

I 2015 lavede vi en udstilling med temaet "Byfester og bryllupper".

I 2016 handlede udstillingen om "Gamle lege og Gammelt legetøj".

I 2017 var temaet "Svinø- fra jættestue til sommerhusudstykning".

I 2018 lagde vi mapperne med udstillingerne fra 2007-2017 frem

I 2019 handlede udstillingen om "Kostræde Banker".

Alle udstillingerne er samlet i mapper, som man kan se på arkivet.

I 2013 bidrog vi til bogen "Matadorer" med historien om Peter Christian Mølck - bager og gæstgiver af Køng.

Køng Sognearkiv udgiver hvert år et nyhedsbrev, som distribueres til medlemmerne.
 
Køng Sognearkiv indgår sammen med de 6 andre lokalarkiver i Vordingborg Kommune i et Arkivsamvirke. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk