G-RZ80K2KM34

Medlemmer af Køng Sognearkiv


Arkivet har ca.100 trofaste medlemmer, og antallet vokser heldigvis hele tiden. 

Medlemmerne er med til at bakke op om arkivets arbejde og konsolidere Arkivets økonomi.

Medlemsskab af Køng Sognearkiv koster 50 kr. årligt, som du er velkommen til at indbetale på arkivets konto i

SparNord: 9819 2540155502

eller på Mobilpay: 204455

Du kan blive medlem ved at henvende dig til arkivets kasserer:

Sanny Hansen, tlf. 5576 9356

eller ved at besøge arkivet i åbningstiden: 1. mandag i hver måned kl. 16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk